este sitio usa cookies

Calefacció

A Electricitat Tarragona, S.L . realitzem diferents tipus d'instal·lacions de calefacció:

 • Instal·lacions i legalització de calefacció per a habitatges, xalets, instituts, col·legis, etc.
 • Calderes a gas natural, gas propà, gasoil, elèctriques, biomassa i suport solar.
 • Instal·lacions bi tub, monotub, terra radiant i radiadors elèctrics de baix consum (calor blau).

Calderes de condensació

Les calderes de condensació són calderes d'alt rendiment (110% PCI) basat en l'aprofitament de la calor de condensació dels fums de la combustió. Aquesta tecnologia aprofita el vapor d'aigua que es produeix en els gasos de combustió i el torna en estat líquid.

Amb una caldera clàssica de tipus atmosfèric, una part no menyspreable de la calor latent és evacuada pels fums, el que implica una temperatura molt elevada dels productes de combustió de l'ordre 150 ° C. La utilització d'una caldera de condensació permet recuperar una part molt gran d'aquesta calor latent i aquesta recuperació de l'energia redueix considerablement la temperatura dels gasos de combustió per tornar-li valors de l'ordre de 65 ° C limitant així les emissions de gas contaminants.

En comparació amb les calderes convencionals, gràcies a aquesta tecnologia s'aconsegueix un estalvi de fins al 30% en el consum d'energia i es redueixen, fins en un 70%, les emissions d'òxid de nitrogen (NOx) i diòxid de carboni (CO²).

El nou Reglament d'Instal · lacions Tèrmiques dels Edificis, RITE, aprovat des del passat 1 març 2008 fomenta la instal · lació de calderes eficients, és a dir, que redueixin l'emissió de contaminants, entre aquest tipus de calderes es troben les calderes de condensació, encara que també les de baixa emissió NOx 5.

Com funcionen les calderes de condensació

El procés de condensació és un canvi de fase d'una substància de l'estat gasós (vapor) a l'estat líquid. Aquest canvi de fase genera una certa quantitat d'energia anomenada "calor latent". El pas de gas a líquid depèn, entre altres factors, de la pressió i de la temperatura. La condensació, a una temperatura donada, comporta un alliberament d'energia, així l'estat líquid és més favorable des del punt de vista energètic.

Calderes biomassa

Les calderes de biomassa són aquelles que utilitzen combustibles naturals provinents de fonts renovables per al seu funcionament. Els pellets de fusta, procedents de residus forestals o dels excedents d'indústries fusteres, ossos d'oliva, closques de fruits secs, llenya, etc., Són les fonts d'energia natural que empren les calderes de biomassa.

El biocombustible del qual s'alimenten les calderes de biomassa, resulta més econòmic que els combustibles tradicionals (gasoil, propà, etc.), Sent el seu preu, a més, més estable a través del temps, ja que no depèn dels preus que fixen altres països.

El seu alt poder calorífic per unitat de pes, (arriba 4.200 kcal / kg) fa del biocombustible una forma d'energia rendible i renovable, i aporta a la caldera de biomassa uns rendiments calorífics que gairebé arriben al 100%. A més, la seva caracterització com a font d'energia renovable, fa que les administracions subvencionin seu ús.

Serveis

 • Calefacció +

  Calefacció A Electricitat Tarragona, S.L . realitzem diferents tipus d'instal·lacions de calefacció: Instal·lacions i legalització de calefacció per a habitatges, xalets, instituts, Llegeix Més
 • Electricitat +

  Electricitat A Electricitat Tarragona, SL, realitzem instal·lacions i manteniments d'electricitat a particulars, pàrquings, obra nova, locals comercials, naus industrials, instituts, comunitats, Llegeix Més
 • Aire Condicionat +

  Aire Condicionat A Electricitat Tarragona, S.L. a conseqüència de les elevades temperatures que estiu rere estiu tenim, des de fa molts anys Llegeix Més
 • Energia Solar +

  Energia Solar A causa de la gran demanda actual de l'energia renovable a Electricitat Tarragona, SL, estem especialitzats en les instal·lacions i Llegeix Més
 • Gas +

  Gas A Electricitat Tarragona, SL, realitzem instal·lacions de gas natural, propà (ampolles de GLP) i tancs de gasoil. Instal·lacions a habitatges Llegeix Més
 • Telecomunicacions +

  Telecomunicacions A Electricitat Tarragona, S.L. oferim: Instal·lador oficial ICT i TDT per la Generalitat de Catalunya. Instal·lacions i manteniments de xarxes Llegeix Més
 • Lampisteria +

  Lampisteria A Electricitat Tarragona, S.L., realitzem tot tipus d'instal·lacions de fontaneria, disposem d'un gran equip de professionals amb una gran trajectòria Llegeix Més
 • 1

Certificat